Η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά

Η παραίτηση που άλλαξε τον κόσμο: Η γέννηση της ψηφιακής εποχής

Τον Σεπτέμβρη του 1957, 8 νέοι ερευνητές παραιτούνται από το εργαστήριο ημιαγωγών στο οποίο δούλευαν στην οδό 391 San Antonio στο Mountain View στην Καλιφόρνια. Ο εργοδότης τους ονομαζόταν William Shockley και δεν  ήταν άλλος από τον βραβευμένο με Nobel φυσικό και...

Ποιός στ’ αλήθεια είναι ο Κρόνος;

Ας μιλήσουμε σήμερα για μία ιδιαίτερη οντότητα. Εκείνη του Κρόνου, ως πλανήτη αλλά και ως μυθολογική ύπαρξη. Ο Κρόνος λοιπόν, ήταν ο ηγέτης και ο νεότερος υιός του Ουρανού και της Γαίας, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Στην γνωστή πάλη μεταξύ...

Κβαντικοί Υπολογιστές: Μια σύντομη εξήγηση

Quantum computers are different from classical computers in how they operate and what they are used for. Quantum computers use qubits, which can be 1 or 0 simultaneously, while classical computers use transistors, which can only be 1 or 0. As a result, quantum computing is much more powerful and can be used for big data analysis or simulations. Quantum researchers hope to harness a phenomenon known as superposition. In the quantum...

Ασύρματο Ηλεκτρικό ρεύμα

I'm not sure you've heard this one before, but besides all the rest Nicola Tesla discovered, he also found out that electricity can be transmitted wirelessly! What a brilliant idea that was! Even today, it feels a bit like science fiction in my ears (if Tesla was not a time traveler, I'm not sure who could ever be one...)! Imagine ALL the electric wires disappearing from the face of the earth at last! Well, it has already begun. Let's take a...

ℏ, η σταθερά του Planck (λίγες λέξεις που θα ακούγατε σε ένα μπαρ)

In the world of Physics, it is usual to use mathematical constants (such as π or ℏ) and throw them into equations. These constants seem to connect physical quantities and form some kind of glue between them. In 1900, the genius German physicist Max Planck introduced a very important mathematical constant known ever since as Planck's constant. The physical quantities that this constant is connecting are the energy and the frequency of a...
elEL